„Práci na projektech už považujeme za neoddělitelnou součást našich aktivit,“ potvrzuje tajemník Institutu Vojtěch Bartek. „Na tom pomalu končícím nám zvlášť záleží, vždyť Opava je sídelním městem Slezské univerzity,“ dodává a projekty obecně charakterizuje jako výjimečnou příležitost bezprostředních tvůrčích kontaktů studentů s pedagogy.

„Je tomu právě deset let, kdy jsme uzavírali projekt Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století,“ ohlíží se Bartek za událostí, která Institut zásadně zviditelnila nejen v tomto specifickém příhraničním regionu. „Při jeho hodnocení se zúčastnění studenti i kolegové Vladimír Birgus, Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek se mnou shodli, že se na Hlučínsko budeme pro inspiraci vracet,“ říká Bartek, který nyní vybírá skupinu tvůrců, aby tomuto slibu s nezbytným časovým odstupem dostál.

Po Hlučínsku se dokumentaristé z Institutu věnovali také projektu Zlín a jeho lidé. „I v tomto případě jsme se setkali s podporou samosprávy města a Ministerstva kultury ČR,“ připomíná Bartek. Zdůrazňuje dále skutečnost, že řešitelé projektů vedle prezentačních výstupů počítají pokaždé též s využitím fotografií ke zpracování sociologických studií. Opava na prahu třetího tisíciletí nabídla autorům témata až nečekaná.

„Zajímavým se ukázalo třeba hledání volnočasových aktivit Opavanů. A byli jsme dokonce i tam, kam se ne všichni dostanou,“ konstatuje závěrem Bartek a myslí tím například prostředí opavských věznic.

(ian)