Od 19 hodin se představí sinscenací Desatoro vrežii Stanislava Štepky. Vtipný západoslovenský dialekt, originální, naivní způsob pohledu na život a svět, písničková tvorba a lidový humor se staly nejcharakterističtějšími znaky poetiky Radošínského naivného divadla. Představení Desatoro tvoří deset smutno-směšných povídkových a písničkových příběhů na deset témat. Právě humor a písně jsou organickou spojnicí mezi jednotlivými příběhy.

Desatoro, které prvoplánově ilustruje základní a zásadní morální kodex lidstva, bez mentorování a s humorem hovoří o tom, co žijeme, jak nechceme, ale hlavně jak chceme žít. Námětově se příběhy podobají desateru božích přikázání. Všechny povídky mají základ vautentickém zážitku, někdy neuvěřitelném, jindy bizarním, ale vždy veskrz-naskrz lidském. Předprodej vstupenek na opavské představení Radošínského naivného divadla už byl zahájen.