„Na ministerstvu se střídají zaměstnanci, proto asi jeho současní pracovníci nemohli potvrdit existenci výše uvedené žádosti,“ uvedl Kalus. Nicméně slíbil naší redakci zpřístupnění historie žádostí zaslaných na MKČR. Ministerstvo se totiž několikrát vyjádřilo ve smyslu, že žádné žádosti o opravy budov muzea neeviduje.

„Žádná žádost na příslušném odboru za léta 2006 – 2008 MK ČR není evidována. Pouze v programu záchrany architektonického dědictví eviduje odbor památkové péče žádost o opravu a restauraci sousoší paegasů a múz v průčelí výstavní budovy muzea. O té by měla rozhodnout komise během února,“ uvedl Daniel Herman z Informační kanceláře MKČR.

Do případu se nedávno vložila i opavská radnice, ačkoliv budovy muzea jsou v majetku státu a opravy tohoto majetku jsou tedy pouze věcí státu a MKČR. Primátor Zbyněk Stanjura (ODS) se s ředitelem muzea Jaromírem Kalusem dohodli na společném postupu, který by měl vést k rekonstrukci chátrajících budov Slezského zemského muzea, zejména výstavní budovy a Blücherova paláce.

„Kromě oprav a rekonstrukcí projednal ředitel SZM Jaromír Kalus s vedením města ještě návrh na perspektivní výstavbu nové depozitární budovy,“ uvedl nedávno tiskový mluvčí opavské radnice Jan Šindler. V případě rekonstrukcí muzeum totiž nezbytně potřebuje přestěhovat sbírky z Blücherova paláce a z budovy společenskovědního oddělení na Ostrožné ulici. „Jednou z možností, jak věc účinně vyřešit, by byla výstavba této nové moderní budovy na pozemcích muzea v sousedství Knihovny Petra Bezruče v Opavě,“ dodal Šindler.