Zazněly písně jako Ave Maria gratia plena, Pokoj lidem dobré vůle, Slyším své srdce bít, Můj Bůh je můj štít, Hosanna, Znamení, Madona či Víra.

Po koncertu se všichni účastníci sešli v tělocvičně Základní školy Oldřišov na společném obědě.