Jako první bude od čtvrtka 5. března Základní umělecká škola v Opavě. V Galerii Jakob se vernisáž koná v 18 hodin.

Výstavy děl opavských umělců připravil Jiří Grossmann ve spolupráci s majitelkou Galerie U Jakoba Věrou Klimešovou a za podpory statutárního města Opava.

„Cílem projektu je nabídnout možnost konfrontace veřejnosti s tvorbou opavských výtvarníků, a to ať narozených, žijících, tvořících či s Opavskem jinak spjatých. Dalším cílem je umožnit posílení sounáležitosti k regionu Opavska všem generacím,“ seznamuje s projektem pořadatel Jiří Grossmann.

Projekt začíná ve čtvrtek 5. března, a to výstavou Základní umělecké školy v Opavě. Dalšími vystavujícími v následujících měsících budou Střední průmyslová a umělecká škola v Opavě, katedra fotografie Slezské univerzity, výtvarné skupiny X a ITA a další.

„Při výběru autora je přihlíženo k jejich významnosti v oboru a k názorům osobností kultury,“ doplnil Grossmann.