Se studentem Janáčkovy konzervatoře Eduardem Müllerem a pracovníkem Vysoké školy báňské v Ostravě Jiljím Flanderkou navštívili od 6. do 8. července kostely ve Slezských Rudolticích, Hrozové, Osoblaze, Pitárném, Vysoké, Bohušovu, Hlinsku, Jančí, Slezských Pavlovicích a v polské obci Goluszowice. Na tamních starých varhanách zahráli oba hudebníci skladby starých barokních skladatelů, které zvukově zachytil Jiljí Flanderka a upraví je pro CD.

Program doplňuje zpěv absolventky Slezské univerzity Veroniky Glőtzerové a polského hudebníka Józefa Ganczarského. Na akci spolupracovalo také občanské sdružení Královský stolec, usilující o obnovu tradic na Osoblažsku. Hudební nosič přiblíží unikátní zvuk varhan z každého navštíveného kostela v délce sedmi minut a pokřtěn bude v září během hrozovské poutě. Jeho využití je určeno především k propagačním účelům.

„Chtěli jsme zachytit dokonalý akustický zvuk i stavitelské mistrovství našich předků, představit je současníkům a uchovat pro budoucí generace. Varhany v těchto obcích jsou zatím v dobrém stavu a záleží už jen na lidech, jak dlouho dobré zůstanou. Mají neopakovatelné zvukové kouzlo, které jim vtiskli staří varhanáři. Poslech udělá radost každému milovníkovi barokní hudby a v nádheře jejich tónů jim budou všechny současné tahanice připadat dokonale malicherné,“ konstatuje Petr Škarohlíd, který své nadšení z těchto historických hudebních nástrojů neskrývá. V souboru zazní tvorba D. Buxtehudeho, J. Packelbela, J. S. Bacha, G. Frescobaldiho, F. X. Brixiho, J. K. Kuchaře, A. V. Michny, J. Segera, C. Francka aW.A. Mozarta.