Jako první se představí Jiří Urbanec s tématem Čeští literáti o knihovnách. Konference začala v devět hodin. Dopoledne dále vystoupí Vít Richter s referátem Jak měřit spokojenost uživatelů a Zlata Houšková s tématem Plavání proti proudu. Od jedné hodiny se u referenčního stolu vystřídá dalších šestnáct přednášejících.

První den bude ukončen Klubem knihovníků Casanova, který začne v sedmnáct hodin. Tento klub působí na Slezské univerzitě pět let a schází se obvykle čtyřikrát do roka. Jeho smyslem je propojit práci vysokoškolských pedagogů s knihovnickou praxí v regionu. Týká se to zejména těch, kteří přednášejí na oddělení knihovnictví. Hostem klubu bude architekt Martin Janda z Prahy, který bude besedovat o moderním pojetí architektury knihoven.

Konference Kniha v 21. století bude pokračovat také ve čtvrtek. Začíná o půl deváté ráno a potrvá do třinácti hodin. Na konferenci se přihlásilo přes sedmdesát účastníků z Česká republiky, Slovenska a Polska. Předneseno bude přes třicet referátů, které připravili pracovníci vědeckých a veřejných knihoven a vysokoškolští pedagogové. Z konference bude vydán sborník.

Anna Sotolářová