„Jen ve Výstavní budově SZM stoupl počet návštěvníků expozice téměř o dva tisíce lidí, a to na více než třináct a půl tisíce osob. S tím souvisí i tržby z prodeje publikací a upomínkových předmětů. Ve Výstavní budově stouply oproti roku 2006 trojnásobně,“ uvedla vedoucí oddělení prezentace Kamila Bindrová a dodala, že výraznější nárůst návštěvnosti zaznamenaly také expozice a výstavy Arboreta v Novém Dvoře, lehce se zvýšila i návštěvnost v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici.

„Celkem Slezské zemské muzeum nabídlo návštěvníkům v minulém roce čtyřicet čtyři výstav a devatenáct doprovodných akcí,“ doplnila Bindrová. A na co se letos můžou návštěvníci těšit? Nejbližší akcí je výstava Jaroslav Havlíček s názvem Nebe, které odměňuje, je v nás…, která začíná v Památníku Petra Bezruče dnes. „Jen o pár dní později nabídne první vernisáž v novém roce Výstavní budova SZM. Půjde o výstavu s názvem Život plný slunce Alexandra Babraje. Připomene scénografa, designéra, grafika a malíře, který se před šedesáti lety narodil v Opavě,“ uvedla Kamila Bindrová.

Vernisáž se koná dne 7. února v 17 hodin ve výstavní budově. Dále muzeum uvede výstavu k padesátému výročí založení Arboreta v Novém Dvoře, mezinárodní výstavu Slezský porcelán od roku 1820, ke které Bindrová uvedla: „Je výsledkem zahraniční spolupráce muzeí v Görlitzu, Katovicích a Opavě. Prezentován bude užitkový porcelán, ale i výrobky určené pro zvláštní příležitosti.“

Širokou veřejnost jistě zaujme i výstava Sága moravských Přemyslovců, která nabídne rovněž přednášky předních odborníků z univerzit v Brně a Opavě. Muzeum pamatuje ve svém plánu výstav opět i na děti a mládež. Jednak výstavou Pestrá krása papoušků, znovu ve spolupráci SZM a ostravské zoo, obdobně jako vloni u výstavy Vzácné kočkovité šelmy, jednak programem Opavské muzejní noci aneb Slavíme Den dětí v muzeu. Stane se tak 30. května, kdy zahájíme interaktivní výstavu Hra s ilustracemi Zdeňka Milera.

„Výstava je složena z kulis otevřených knih a v nich děti budou plnit různé úkoly na motivy příběhů ilustrací Z. Milera. Určena je dětem od čtyř do devíti let,“ popsala vedoucí. Další interaktivní výstava je pro školáky, název má Slavní i zapomenutí aneb Chytré hlavičky z Čech, Moravy a Slezska. Jde o výstavu, která je věnována objevitelům a vynálezcům, kteří se u nás narodili, nebo zde žili, a přišli s něčím převratným, např. J. Kepler, G. J. Mendel, J. E. Purkyně, B. Hrozný a jiní.

„Výstava se uskuteční ve Výstavní budově v červnu a o letních prázdninách a nabídne vyzkoušet si pozorování optických klamů pomocí puzzle, určování správných krevních skupin pro transfuzi, psaní klínového písma, fungování potrubní pošty a další aktivity,“ uzavřela vedoucí oddělení prezentace.