Tématem soutěže byl tento rok Portrét. Každý z účastníků mohl zaslat tři fotografie v digitální podobě, přičemž fotografie nesměly být oceněny v jakékoliv předchozí soutěži. Zúčastnit se jí mohli pracovníci nebo dobrovolníci charity z celé republiky.

Uzávěrka soutěže byla 10. října. Po tomto termínu byly výtvory roztříděny. Ve středu 29. října pak zasedala odborná porota v čele s Jindřichem Štreitem a Jiřím Siostrzonkem, aby vybrali vítězné snímky.

První místo získal Štefan Gúber z Charity Opava, druhý je Robert Mečkovský z Oblastní charity Brno, třetí místo obsadil Pavel Zuchnický z Charity Ostrava.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 132 snímků, z nichž porotci ocenili šest a vybrali ještě dalších jedenáct, které budou k vidění na putovní výstavě. Všechny soutěžní fotografie zveřejnila opavská Charita na svých internetových stránkách www.charitaopava.cz v pondělí.

Samotné slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům se pak uskuteční v pátek 14. listopadu v 15 hodin společně s vernisáží v Charitě Opava.

(rr)