Obec slavila. A ve velkém.

Velkolepě a ještě mezinárodně oslavili obyvatelé Strahovic svá tři výročí. Letos to totiž je 660 let od první písemné zmínky o obci, přesně 120 let se učí v budově místní školy a 85 let mají vysvěcený svůj kostel. Přesto, že Strahovice jsou poměrně mladé, historie jejich obce je velmi bohatá.

Jak se uvádí na webových stránkách Strahovic, obec měli už v polovině třináctého století založit majitelé kláštera Hradisko u Olomouce, ale ona první zmínka o obci je až z roku 1349. Ve 14. století náležely Strahovice Mikuláši III. a tím ke Krnovsku, dále vlastnil obec například Bernard Lichnovský z Hoštic.

Až do roku 1922 byla obec součástí Pruska, po tomto roce náležela k Československu. Za II. světové války byla obec součástí Německa. Dnes má přibližně 900 obyvatel a žije běžným kulturním, sportovním a společenským životem.

O víkendu ale bylo ve Strahovicích lidí daleko více, mluvilo se nejen česky, ale i polsky nebo německy. Strahovice měly vlastní školu už od roku 1836, tu ale v roce 1887 nahradila nová budova a v ní se učí nepřetržitě od roku 1889. I to, že se zde učí nepřetržitě 120 let, bylo třeba oslavit.

Podobně jako obec, ani místní kostel sv. Augustina nemá tisíciletou historii. Byl dostavěn v roce 1924 a tedy před 85 lety vysvěcen. Třetí důvod, proč se slavilo a proč v neděli byla mše.

„Letošních oslavy se uskutečnily jako součást projektu Most přátelství, což je oficiální navázání spolupráce obcí na česko-polském pomezí. Proto nás navštíví naši přátelé z Ruppachu-Goldhausenu a polských Krzanowic,“ řekla k oslavám starostka Strahovic Elen Malchárková.