Návštěvníky hradu čeká ochutnávka vín, středověká tržnice i oblíbená střelnice z luků.

Drsnou tvář středověku názorně předvedou ukázky dobového mučení, naopak příjemnější stránky života nabídnou vystoupení kejklíře a divadla podbarvená dobovou hudbou. J

edním z vrcholů víkendového programu bude obléhání Sovince s bitvou v podání skupin historického šermu. Příznivci akční podívané se navíc mohou těšit i na rytířský turnaj v seku mečem.

Celá akce probíhá po oba víkendové dny od 9 do 18 hodin.