Na výstavě jsou prezentovány obrazy žáků vytvořené během osmnáctiletého období, kdy je vyučoval Oldřich Kolovrat, který rovněž vyučuje výtvarnou výchovu i na Základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí.

Obrazy jsou rozděleny do tematických celků, od detailů architektury, až po figurální kresbu. Studenti při tvorbě využívali také mnohé grafické techniky, od kreslení tužkou a perem, přes tempery až po kombinované techniky.