Začne v devatenáct hodin a nabídne mimořádnou koncertní událost. Na programu je Missa Votiva e moll, kterou vytvořil Jan Dismase Zelenka a je z roku 1739. Předvedení se zhostí Collegium 1704, Collegium Vocale 1704.

Ze sólistů můžeme jmenovat Hanu Blažíkovou, Stanislavu Mihalcovou, Markétu Cukrovou, Hasana El-Dunia, Tomáše Krále či Lisandro Abadie. Dirigentské taktovky se chopí Václav Luks.

„Missa Votiva je největší mší J. D. Zelenky a jedním z jeho nejosobnějších děl. Okolnosti vzniku děkovné mše nejsou známy, ale snad vznikla po delší autorově nemoci jako výraz vděku za uzdravení,“ uvedl umělecký vedoucí a dirigent Václav Luks a doplnil, že dva roky před vznikem Missy Votivy není známé žádné Zelenkovo dílo a poslední rozsáhlou mešní kompozicí je Missa samctisssimae trinitatis z roku 1736.

„Missou Votivou zahájil Zelenka své poslední tvůrčí období snad s vědomím, že příliš mnoho času mu nezbývá,“ poznamenal Luks. Poslední tři Zelenkovy mše z následujících let (Missa Dei Patris, Missa Dei Filii, Missa Omnium Sanctorum) měly být součástí pravděpodobně nedokončení sbírky šesti posledních mší – Six Missae Ultimae.

„Každé z těchto vrcholných děl včetně Missy Votivy je výsostně osobní uměleckou výpovědí autora, který na sklonku života vytváří svůj umělecký testament. Zelenka zkomponoval tato díla bez ohledu na jejich přijetí a praktické užití a s největší pravděpodobností nebylo žádné z nich v Drážďanech v rámci liturgie provozováno,“ okomentoval dirigent.

„Svým postavením v kontextu Zelenkova díla připomínají opusy jako je Bachovo Umění fugy nebo Mozartovo Requiem,“ uzavřel informaci k pátečnímu koncertu Václav Luks.

(ans)