Jakým byl doopravdy, o tom mohou zasvěceně hovořit jen jeho nejbližší. Dovolíme si však připomenout alespoň pár okamžiků, které provázely jeho život a tvorbu.

Narodil se krátce po skončení 1. světové války v roce 1920 v Brně – Tuřanech. V letech 1945 - 1951 studoval školu restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Bohuslava Slánského. V tomto období Terš namaloval mimo jiné obraz „Tři za korunu“, za něhož dostal cenu Akademie a získal stipendium na Akademii výtvarných umění v Paříži.

Obraz zachycuje zoufalost mladé matky, snažící se v zimě a za hospodářské krize prodat tři citrony za jednu korunu, aby mohla dětem koupit jídlo. Ostatně, toto dílo v sobě skrývá ještě další příběh, ke kterému se posléze dostaneme.

Po absolvování studií v roce 1956 se přestěhoval do Opavy. Poté se začal podílet na renovacích a restaurování zdevastovaných památek a uměleckých děl ve Slezsku. Ačkoli je sám autorem mnoha a mnoha výtečných obrazů, jeho srdce si získalo právě obnovování zašlé slávy kulturních skvostů dob minulých.

Vůbec první ukázkou jeho nadání a mistrovství bylo už v roce 1951 odkrytí renesanční fresky na měšťanském domě v Českém Krumlově. Pomalu se z něj stal evropsky uznávaný odborník. Kromě svého tradičního působiště na Moravě a ve Slezsku, oslňoval své okolí uměním také na Slovensku, ve Francii, v Německu a v Anglii.

Bez zajímavosti není, že jeho první manželkou se stala dcera malíře Alfonse Muchy Jarmila. K u nás nejznámějším dílům, jimž Vladimír Terš vdechl nový život, patří například nástěnné gotické malby v kostele sv. Václava v Opavě. Vůbec nejznámější výtvor, na kterém dělal restaurátorské práce, je však bezesporu Slovanská epopej od Alfonse Muchy v době před jejím umístěním na zámku v Moravském Krumlově.

Česká televize o Vladimíru Teršovi natočila v roce 2005 krátkometrážní dokument s názvem „Mé obrazy jsou dílem staletí“. Tehdy, jelikož po třiadvaceti letech strávených v Opavě byl nyní už šestadvacet let občanem Hradce nad Moravicí, obdržel od představitelů města pamětní medaili.

Česká televize nechyběla ani u slavnostního okamžiku, kdy byla umělci předávána již zmíněná cena ministerstva kultury a udělala s ním další krátkou reportáž. A aby nebylo spojení Vladimíra Terše a fenoménu zvaného televize málo, údajně měl v plánu vystoupit v pořadu Pošta pro tebe. Měl k tomu jednoduchý motiv. Chtěl tímto způsobem hledat svůj oblíbený obraz, o němž byla řeč výše, Tři za korunu.

Toto dílo svého srdce totiž před dlouhými lety věnoval jednomu nemocničnímu lékaři za záchranu života.

Vladimír Terš zemřel ve věku devadesáti let v úterý ráno. S tímto slavným obyvatelem Hradce nad Moravicí odešel i kus českého uměleckého světa a restaurátorské tradice.

Tomáš Pustka