Bohoslužba začne v deset hodin a představí se Opavský chrámový sbor pod vedením Karla Kostery.

Zazní skladba Stabat Mater pro sbor a varhany od Franze Schuberta a In Monte Oliveti od Padre Martiniho, který mimo jiné vyučoval i Wolfganga Amadea Mozarta či Johanna Christiana Bacha.