Akce proběhne od 8 do 10 hodin v Hematologicko-transfuzním oddělení Slezské nemocnice Opava. Každý dárce obdrží od Sdružení obcí Hlučínska malý dárek.