Koncerty se budou konat jak v Hlučíně, tak na Slezskoostravském hradě v Ostravě či na zámku v Kuníně. Flétnový festival v Hlučíně se rozhodl pomoci a z tohoto důvodu se akce uskuteční v letošním roce na více místech.

Výtěžek ze vstupného v Hlučíně a na Slezskoostravském hradě bude věnován azylovému domu pro ženy a matky s dětmi. Peníze z koncertu na kunínském zámku přispějí k opravám škod způsobených povodní.

Festival v samotném Hlučíně začne ve středu. Od 18.30 hodin zahraje Kristina Vaculová, vítězka loňské flétnové soutěže, a komorní orchestr Bohuslava Martinů. Vaculová patří mezi nejvýraznější současné talenty a doprovodí ji jeden z historicky nejstarších brněnských komorních orchestrů.

Na zahajovacím koncertu mezinárodního In Bona Fidae flétnového festivalu zazní skladby světového repertoáru z dílny Mozarta, Stamice či Bartóka. Další koncert v kostele sv. Jana Křtitele bude patřit harfistce Janě Bouškové a flétnistovi Václavu Kuntovi. Vystoupí zde v pondělí 21. září od 18.30 hodin.