Touto putovní výstavou chce Rakouské kulturní fórum v Praze a Rakouská knihovna Slezské univerzity připomenout 100. výročí úmrtí tohoto symbolu moderny.

Toto výročí je v Rakousku navíc prezentováno v souvislosti se 100. výročím vzniku Rakouské republiky.