Večer přiblížil nejen celý proces vzniku tohoto katalogu, ale především to, jak oba umělci ve své umělecké praxi pracují. 

Mluvili o společných projektech a přístupech k performance, kresbě i sochařství. Zvláštností večera bylo také to, že rozhovor probíhal anglicko-česky. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vyslechnout si představení jak v češtině, tak v angličtině.

„Matěj Frank je umělec, dlouholetý člen Bludného kamene. Jasmin Schaitl je vídeňská umělkyně, Matějova přítelkyně a co se týče uměleckých projektů, tak dlouhodobá spolupracovnice. Tento jejich společný katalog byl poprvé prezentován před pár měsíci na zahájení výstavy Entering Continues v pražské galerii Pragovka. Dále pak ve Vídni, nyní tady v Opavě a chystá se další prezentace v Brně a Wroclawi. Všechna tato města jsou s umělci nějakým způsobem spjata,” představil oba krátce kurátor Jakub Frank. 

Katalog, který nese název Entering Continuities, vydala na konci loňského roku s podporou Bludného kamene Akademie výtvarného umění ve Wroclawi ve spolupráci s německým vydavatelstvím Athena Verlag.

Hlavní kniha je v anglickém jazyce, následně k ní byly vydány sešity s překlady do češtiny a polštiny.

„Katalog má čtyři části. V první části představujeme naši společnou tvorbu, v části práci Jasmin, pak zase mou. Do poslední části jsme pozvali šest autorů z různých států a různých věkových generací, aby nám do katalogu také přispěli,“ dodal jeden z autorů Matěj Frank.

V druhé části večera představil Martin Klimeš, zakladatel spolku, vydavatelské počiny Bludného kamene za dobu svého pětadvacetiletého působení. Navíc také nastínil drobné plány do budoucna.

ANETA MACOLOVÁ