Po těžké práci je čas nejen na odpočinek, ale také na zábavu a pro zemědělce po žních to platí dvojnásobně. V pravé poledne projel Brumovicemi hrdý průvod v čele s dechovou kapelou. Divákům se představili kromě nejnovějších zemědělských strojů také historické skvosty.

Fanoušci zemědělské techniky si v tento den přišli na své. Celá slavnost dávala najevo úctu k práci předešlých generací a z ní vzešlých tradic. Pořádající společnost Agrimex hospodaří na výměře cca 2100 hektarů zemědělské půdy a provozuje jak rostlinou, tak živočišnou výrobu. Společnost používá k provozu zemědělské výroby vlastní techniku a mechanizaci.

“Díky krásnému počasí a velké návštěvnosti se celá akce moc vydařila. Odhadujeme, že na letošní dožínky zavítalo přes tisíc lidí, “ okomentoval oslavy zakladatel a jednatel společnosti Agrimex Josef Rybička.

Pro návštěvníky byl po celou dobu dožínek připraven bohatý kulturní program. V odpoledních hodinách se představili děti, mladí hasiči, zahrála cimbálovka, revivalová skupina Beatles a ABBA. Nechyběly ani kolotoče a jiné atrakce. O občerstvení se postarala jednotlivá zájmová sdružení v obci.

Myslivci připravili zvěřinové speciality, sportovci zase grilované klobásy a makrely, včelaři produkty z medu i tradiční koláče. Široký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů zajistili místní hasiči.

Aneta Macolová