Galerie Cella, která se nachází ve výstavní budově Slezského zemského muzea, otevírá novou výstavu. Tentokrát se představí umělecká skupina Pode Bal. Vernisáž je v úterý 3. listopadu v 18 hodin. Název nové výstavy je sklizen.09.

Na vernisáži promluví Martin Klimeš a Tomáš Skalík. Hudebně zahájení okoření performance Pode bal punk. Výstava bude následně otevřena až do 27. listopadu.

Pode Bal se na uměleckém poli vyskytuje jedenáct let. Skupina se představí v komornější formě. V minulosti se Pode Bal prezentovala především kolektivními projekty, jako byly Malík urvi nebo Zimmer Frei, které byly do té doby nevídaným gestem, repolitizovaly uměleckou scénu a výrazně přesáhly do neuměleckého prostoru.

Nyní budou naopak k vidění díla jednotlivých členů skupiny. V prostorách podzemní galerie Cella se mohou návštěvníci těšit na malby, objekty a videa.

Opavská výstava nemá ambici podněcovat společenskou diskusi, spíše odpovídá na otázku, kde Pode Bal stojí dnes a snad je i reakcí na zjednodušené chápání pojmu politické umění. „Zvláštní charakter opavské galerie byl přímou inspirací této výstavy,“ uvádí člen skupiny Pode Bal Michal Šiml a dodává:

„Výstavu jsme nazvali sklizen.09, protože na ní budou jen čerstvá díla z této sezony. Ovšem spíš než sklizeň podzimní, to bude sklizeň podzemní, protože sklepní prostor galerie, tvořený mnoha uzavřenými výklenky, nás vybízel k tomu, abychom do výklenků instalovali naše díla a stavěli je do vzájemných vztahů.“

Petr Motyčka, další z členů skupiny, vysvětluje: „I když pořád děláme kolektivní projekty, individuální tvorba je pro nás stále důležitější.“ V současnosti skupinu Pode Bal tvoří Petr Motyčka, Michal Šiml a Antonín Kopp.

Výstava v Opavě je prodejní, kromě autorských děl si návštěvníci mohou zakoupit čerstvě vydanou monografii Pode Bal 1998 - 2008, flagelantská trička Český srab a trička TGM Chicken. Umělecká skupina Pode Bal byla první, kdo se v ČR začal zabývat tzv. politickým uměním a konzistentně reflektoval dění v sociálním, politickém a morální klimatu české polistopadové společnosti.

Kulturní společnost tyto akce přijímá s velkými výhradami, protože porušují tabu depolitizace, totalizují prostor, v němž vystavují, rozšiřují ho na celou mediální sféru a svými dvojznačnými projekty navozují krizi.

Drží se přitom lokálních témat, jako jsou propojení nové mocenské garnitury se spolupracovníky tajné policie, odsun sudetských Němců z Československa, drogový zákon, nebo také kritika vrcholné muzejní instituce – Národní galerie – provedená jako akcesituace.

Used Child Shoe Christ je název díla Petra Motyčky, které vytvořil v letošním roce.