Paní Miroslava v ní představuje kresby suchým pastelem doprovázené vlastními texty - některé jsou kaligramy - a v Librexu jsou dokonce k vidění její díla již potřetí. Mladší z obou dam Andrea potom zaměřila svou tvorbu na práci s voskovou batikou, s textilem i papírem.

Miroslava Rychtářová žije a pracuje v malé vesnici Kyjovice. Výtvarná tvorba ji zajímala takřka odjakživa. K intenzivní tvorbě a vystavování svých prací ji přivedlo až studium na Lidové konzervatoři v Ostravě. Autorka se věnuje široké škále výtvarných technik, které spolu navzájem korespondují.

Tvoří svá díla v pastelu, oleji i akrylu, ale nevyhýbá se ani bílým plastikám. Náměty pro svou tvorbu vyhledává v přírodě, čerpá z pocitů a nálad. Inspirací jí často bývají rčení, souvislosti dějů i věcí a myšlenkové pochody. Je členkou výtvarného sdružení opavských výtvarníků Skupiny X.

Andrea Rychtářová nejdříve vystudovala v Ostravě Střední školu uměleckých řemesel s oborem propagačního výtvarnictví a grafiky, poté strávila nějakou dobu na Ostravské univerzitě, kde studovala učitelství výtvarné výchovy a jazyka českého, aby si odskočila udělat absolutorium na Lidové konzervatoři v Ostravě a nyní opět pokračuje ve studiu na Ostravské univerzitě. Zúčastnila se už několika výstav a taktéž spolupracuje se Skupinou X.

Tomáš Pustka