V současné době připravují nové výstavy, chystají se k vydání sborníků hned ze dvou konferencí, loňské Ve dvou uniformách a z letošní 100 let Hlučínska. 

Pokud by měl někdo zájem se podívat na záznam přednášek z těchto konferencí, může tak učinit na webových stránkách muzea v sekci „aktuálně“. Zároveň se připravuje i vydání publikace historických pohlednic Hlučínska a vypisují se žádosti o dotace na revitalizaci expozic a na různé projekty. Zaměstnanci se věnují i katalogizaci a evidenci sbírkových fondů, což je činnost, na kterou při běžném provozu nezůstává příliš času.

„Už teď se těší na znovuotevření, kterého se snad dočkáme v nejbližších dnech,“ upřesňuje mluvčí Hlučína Kristina Neničková.