Posluchačům nabídne kromě dvou chorálních fantazií Petra Ebena – O Bože veliký a Svatý Václave také díla skladatelů Arilda Sandvolda a Kjella Morka Karlsena. Jednotícím prvkem kompozičního odkazu této koncertní dramaturgie jsou nosné vlivy stylových proudů.

Zvlášť patrný je intenzivní zájem skladatelů o hudbu středověku, především o křesťanský chorální jednohlas, ale také o chorální nápěvy pozdějších protestanských duchovních písní.

Arild Sandvold (1895 – 1984) je věrným dědicem romantických hudebních tradic.Jeho monotematický sonátový cyklus vychází z postního chorálního nápěvu norské duchovní písně. Ta se stala hlavním tématem akordicky zpracované první části sonáty i cantem firmem kontrastně vygradované dvojité fugy ve finální větě.

Kjell Mork Karlsen ( 1947) je všestranný hudebník s mnoholetou zkušeností varhanní hry při církevních obřadech. Tvoří početná chorální zpracování, chorální partity i fantazie na základech tradiční německé sakrální hudby, přetavené do moderní hudební mluvy. Jeho Sinfonia norvegica čerpá nejenom z těchto zdrojů, ale do efektní varhanní stylizace tohoto čtyřvětého symfonického cyklu zahrnuje i norské lidové intonace.

Dramaturgii interpretova koncertního vystoupení.stylově dotvářejí dvě chorální fantazie Petra Ebena. Byly vytvořeny na objednávku festivalu Pražské jaro jako povinné skladby.

Třiapadesátiletý Halgeir Schiager vystudoval hru na varhany na Norské státní hudební akademii a ve vzdělání pokračoval v Mnichově a ve Strasbourgu u profesorů Franze Lehrndorfera a Daniela Rotha. Hudebně debutoval roku 1985 v Oslo a dnes vystupuje v mnoha evropských zemích.

Natáčí také pro norský a německý rozhlas a na kontě má také vysoce hodnocená CD. Má velmi úzký vztah k Petru Ebenovi a pro label Hyperion nahrál jeho kompletní varhanní dílo. V roce 2001 získal Cenu norské kritiky a v současnosti je vědeckým pracovníkem Norské hudební akademie v Oslo.