Každý rok sbory dobrovolných hasičů z Jakubčovic a Kajlovce sestaví průvod a chodí od domu k domu po celé vesnici. Svou návštěvou se snaží poctít doslova všechny. V každé domácnosti na ně čeká nějaká odměna. Koledníci dostanou po štamprli, peníze anebo také něco na zub. „Ženy na vodění medvěda pečou populární koblihy," poznamenala tisková mluvčí Hradce nad Moravicí Jitka Celtová.

Někdy se stává, že skupina okolo medvědího patrona včetně jeho samotného se, jak se lidově říká, patřičně ovíní, a dokončení celé trasy bývá velký problém. Pokud hospodyňky nepočastují medvěda odměnou, musí se koledníci uchýlit k trestu. Nejčastěji se vybírají kurníky a maže se sazemi. Podstatou celé akce je v prvé řadě pobavení občanů. „Masky se sejdou v poledne. V každé domácnosti se hraje, zpívá, žertuje a probíhá i dobírání spoluobyvatel. Medvěd také často vyzývá hospodyňku k tanci," popisovala Jitka Celtová.

To je ovšem teprve první část vodění medvěda. Alespoň v Kajlovci se skupina po svých obchůzkách sejde v místní hasičské zbrojnici. Propije se a projí se všechno, co se v průvodu vybralo. Zábava končí přesně o půlnoci. Poté je na programu pochování basy na znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Basa se ovšem pochovává pouze v Kajlovci, nikoliv v Jakubčovicích. „Dříve o půlnoci končila i taneční zábava. Ta však v současnosti většinou pokračuje až do ranních hodin," připustila.

Vodění medvěda se koná vždy před Popeleční středou v rozmezí od 1. února do 7. března. Letos tato tradice připadá na sobotu 9. února v Kajlovci a o den později se uskuteční v Jakubčovicích. Zajímavostí je, že obě akce se od sebe liší ve vizáži medvědů. Zatímco kajlovecký medvěd je jen jeden a je hnědý, v Jakubčovicích mají dva, černého a bílého. „Tradice je to opravdu silná. Lidé se na tuto veselici těší a dodržují ji. Nakonec se jedná o akci pro uvolnění a zábavu. Sejde se celá vesnice. A navíc, někteří z místních opravdu dodržují postní období. Inu, tradice a víra," zakončila Jitka Celtová.

.

Do průvodu v Jakubčovicích se častokrát zapojují desítky lidí.

Oldřich Dušek: Na Kajlovci se tradice dodržují

Na své městské části Kajlovec a Jakubčovice může být Hradec nad Moravicí právem hrdý. Minimálně co se kultury týče. Potvrzuje to i sedmašedesátiletý Oldřich Dušek, který z Kajlovce pochází. Dlouhé roky sice žije v Opavě, ale za bratry a dalšími příbuznými se každý týden rád vrací. Velice dobrý přehled tudíž má i o místních tradicích. Vodění medvěda není výjimkou. „Tento zvyk se tady udržuje snad odjakživa. Za celý svůj život si nepamatuji, že by se nešlo," třídil si vzpomínky Oldřich Dušek.

Byť sám nikdy přímo do skupiny, která chodí s medvědem, nepatřil, několikrát se k ní přidružil. „Vždycky to je především velká legrace. Medvěd si zatancuje s ženskýma. Někdy jsme se k nim s mou dcerou přidali. Má maminka jim pokaždé připravila něco dobrého," pokračoval. Kajlovec je specifický tím, že všechny tradice se zde stále dodržují. V dnešní moderní, uspěchané době je to něco nevídaného. „Je to tak. Všechny akce mají své kouzlo. Výborné je například vynášení Mařeny. Průvod jde z prostředku vesnice až k bývalému kravínu. Zde se loutka Mařeny spálí a hodí se do vody," uvedl Oldřich Dušek a ještě připojil: „Zpátky se vypráví kočár, v němž jede improvizovaný ženich s nevěstou."

Průvod čítá několik desítek lidí. Především z řad dětí. Policisté v jeho průběhu dokonce musí na čas v Kajlovci korigovat dopravu. Letos vynášení Mařeny připadá na 17. března. Rodák z Kajlovce na závěr ještě dodal, proč se v jeho vesnici na tradice tolik dbá: „Velký podíl na tom měla škola a také hasiči. Ti se dají označit za nositele kultury v Kajlovci."

Co je to masopust

Masopust, tedy období zábavy a hojnosti jídla, začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí v úterý před Popeleční středou. Popeleční středa představuje začátek půstu a do Velikonoc od ní zbývá čtyřicet dní. Je to doba střídmosti. Masopust patří k původním lidovým tradicím, které v obcích udržují hlavně různé spolky a organizace. Jeho poslední dny jsou věnované ústřední masce medvěda a odtud pochází i název celé akce – vodění medvěda.

Jde o jednu z lidových tradic, které se udržely dodnes. Medvěd jde jako původní symbol síly a plodnosti v čele průvodu masek od domu k domu, tančí s hospodyněmi i náhodnými divačkami a tropí jim různé taškařice. Za to bývá i se svými průvodci obdarovaný koláči, koblihami a štamprličkami alkoholu. Tyto chutné odměny jsou tradičním odrazem štědrého období před nastávajícím půstem. Vodění medvěda se zpravidla odehrává v odpoledních hodinách před večerním pochováním basy, které udělá definitivní tečku za masopustními bály, hodováním a zábavami.

Zprávy o průběhu masopustu jsou známé už od středověku. Lidé se převlékali do maškar, prováděli rozpustilé hry a putovali ulicemi se zpěvem a tancem. Maškarní průvody chodily od domu k domu, maškary v nich tančily a bavily jejich obyvatele. Masky i průběh veselice závisel na místních tradicích. V horských oblastech býval chudší než v bohatších rovinách. Ústřední postavou větších průvodů býval bůh vína, pití, veselosti Bakchus nebo hrachovinou ověšený medvěd, který se zachoval až do současnosti. Jeho doprovod tvořili čerti, kominíci, masky zvířat, cikánky, ponocný a různá strašidla s doprovodem muzikantů.

Velitel: „Medvěd nesmí být trasořitka"

.

Litultovický medvěd nesmí být žádná bábovka. Prý proto, aby mohl místní ženy řádně „postiskat". Přesto masku možná nejvíce ze všech milují děti.

Po roční pauze se letos projde medvěd zase i Litultovicemi. Chybět by neměl ani tradiční vůz tažený koňmi a sloužící ke sběru obdržených darů i alkoholem zmožených členů průvodu. V Litultovicích má vodění medvěda dlouholetou tradici. Dříve bylo spojeno i s pochováním basy, ale to se časem změnilo a obě akce se rozdělily. Důvod byl prostý. Komplikovaná byla totiž nejen samotná organizace dvou programů najednou, ale složité bylo rovněž pro aktéry po celém dni chození a občerstvování zvládnout večer další oslavu.

Zatímco vodění tak třeba proběhne letos 2. února, pochování basy přesně o týden později. Sraz masek se v tomto roce uskuteční před hasičskou zbrojnicí v 8 hodin. Poté bude následovat dlouhá pouť maškar celým městysem a návštěvy všech domů. Akci v Litultovicích pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. Vloni se výjimečně vynechala. Důvodem byl mráz a také jedna smutnější událost. Letos ale Litultovičtí o svou oblíbenou zábavu nepřijdou. Průvodu se účastní v průměru tak kolem patnácti až dvaceti masek.

„Čekáme, že to letos bude možná i více. Už totiž zase dorůstají mladí, kteří se zapojují," pochvaluje si velitel sboru litultovických dobrovolných hasičů Jiří Drápal. Nejvíce pozornosti bude samozřejmě jako vždy budit maska medvěda. Převlek je erární, a přestože byl již před časem vyměněn kvůli tomu, že původní dosloužil, má i ten současný již kolem dvaceti let. Role medvěda se pak ujímají lidé na střídačku. Hlavním kritériem výběru je ale jako skoro všude to, aby se jednalo o zdatného jedince.

„Musí být urostlý a nemůže to být žádná trasořitka, aby ty naše ženské pořádně postiskal," směje se Jiří Drápal a dodává: „Ale zase nesmí být velký moc, aby se vlezl do kožichu. Třeba jeden, co nám to tady dělal dřív, převlek přerostl a už to dál dělat nemohl." V podobně uvolněném a zábavném duchu bude probíhat jak samotné vodění medvěda, tak i pochování basy o týden později a všichni, kdo budou mít zájem, jsou srdečně zváni.

V Uhlířově se vodil medvěd už před válkou

Rovněž v Uhlířově má vodění medvěda mnohaletou tradici a patří k nejoblíbenějším akcím v obci. V současnosti ji zde pořádá místní pobočka Červeného kříže. A činí tak už více než padesát let. Historie této tradice neodmyslitelně spjaté s oslavami masopustu ale v Ulířově sahá ještě mnohem dále. „Podle informací, které jsem získala od pamětníků, historie vodění medvěda u nás sahá daleko před druhou světovou válku," potvrzuje starostka obce Danuše Lenková.

V té době spoluorganizovali akci Český červený kříž, dobrovolní hasiči a rozmanité mládežnické organizace. Za války tradice na chvíli ustoupila do pozadí, ale poté došlo k jejímu znovuzrození. Podle Danuše Lenkové na tom měla tehdy velikou zásluhu bývalá předsedkyně Českého červeného kříže Aurelie Bonischová. Od počátku šedesátých let minulého století až dodnes je poté Červený kříž také hlavním pořadatelem a organizátorem akce. Na popularitě vodění medvěda a související program neztrácí, ačkoli rok co rok probíhají podobně.

V devět ráno mají pořadatelé sraz v místním kulturním domě, kde se namaskují, a vyráží na společný průvod obcí. Ten se většinou protáhne na celý den. Není divu. Maškary zpívající za doprovodu harmoniky, bubnu a ozembouchu ve společnosti tančícího medvěda navštěvují postupně dům od domu. Všude se občerství a zase pokračují dále. V každém obydlí rovněž zanechají písemnou pozvánku na večerní pochování basy v kulturním domě. Tam také průvod skončí. Farář na místě pronese „smuteční" řeč a pak už následuje klasická zábava se spoustou jídla, pití a muziky.

A kdo se pokaždé skrývá za hlavní maskou medvěda? „Do kožichu se obléká vždy mladý muž, který vydrží fyzickou zátěž – celý den chodit, tančit v každém domě, pít a mít dobrou náladu," vysvětluje starostka Danuše Lenková. Letos se vodění medvěda v Uhlířově koná v sobotu 9. února a zváni jsou všichni, kdo se chtějí bavit.

Mikolajice: medvěd je dlouholetá tradice

V Mikolajicích se vodí medvěd snad odjakživa. Proto se dnes už ani neví, odkud se vzal jeho oblek a kdy se s tradicí přesně začalo. Vodění medvěda v Mikolajicích organizuje místní spolek dobrovolných hasičů. Aktéři bývají vždy několik let stejní, pak se vyměňují. „Převleky a potřebné vybavení pro medvěda a jeho doprovod jsou letité kusy, které se dědí z generace na generaci. Těžko proto říct, odkud se vzala maska a kůže medvěda," vysvětlil starosta obce Mikolajice Martin Krupa.

Dále také dodal, že medvěda a jeho průvod mají zachyceného na historických snímcích už z meziválečného období. Takový mikolajický průvod má většinou s sebou tahací harmoniku, někdy i kytaru nebo ozembouch. V každém stavení zahrají, zatančí, někteří je pustí i dovnitř. Většinou se ale taškařice podle starosty odehrává venku.