Jedním z mužů, kteří rozkaz zabít říšského protektora Reinharda Heydricha vykonali, byl i Jan Kubiš, který od podzimu 1937 do října 1938 sloužil jako voják u XIII. strážního praporu v Opavě, Litultovicích a Sádku při výstavbě linie čs. opevnění.

Výstava zůstane v Opavě až do konce března a protože se jedná o putovní výstavu, poté se přestěhuje do Českých Budějovic. Pořadatel výstavy, Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., souběžně vyhlásila také literární soutěž nazvanou Pomníky s příběhem.

Jejím tématem je napsat příběh hrdiny, který zahynul v průběhu druhé světové války tak, jako by se dožil jejího konce, a popsat jeho další životní osudy. Hrdina vždy nemusel být generálem či významným funkcionářem často to byli obyčejní lidé, kteří pomohli potřebným, pracovali pro odboj a za svou aktivitu zaplatili cenou nejvyšší svým životem.

Autoři by si tak měli položit otázky: Jak by žil, kdyby nepadl?, Jak by se odvíjely jeho životní osudy po válce? Nebo Kým by dnes byl?, a poté už popustit uzdu své fantazie. K přihlášení do soutěže pak musí svá díla odeslat nejpozději do 31. března na e-mail jsvitakova@anlet.cz.

Literární soutěž bude vyhodnocena v průběhu dubna, v květnu budou vyhodnocení účastníci pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků a příběhy zveřejní časopis Historický kaleidoskop.