Autorka, známá hlavně jako režisérka, propojuje divadelní inscenace i výtvarné umění společným divadelním jmenovatelem.

Své obrazy vystavuje v různých zemích světa a její díla jsou zahrnuta i v soukromých sbírkách. V divadelním foyer budou ukázky její tvorby k vidění během března a dubna.