Jde vlastně o putovní výstavu o dvou částech, nazvaných Zmizelí sousedé a Pocta obětem holocaustu. Jedná se o projekty Židovského muzea v Praze a jejich úkolem je mapovat osudy židovských občanů, kteří se během II. světové války stali oběťmi holocaustu. Tento literárně-dokumentační projekt vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999 v rámci konference Fenomén holocaust pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky.

„Výstava je unikátní v tom, že autory jsou děti převážně ze základních a středních škol. Pátrají po jednotlivých osudech sousedů a spolužáků ze svého nejbližšího okolí, kteří zmizeli převážně v období 2. světové války, a také samy zpracovávají dokumentační materiál a tvoří výstavní panel, který se pak připojuje k těm již existujícím a putuje s výstavou dále nejen u nás, ale po celém světě,“ uvádí kurátorka výstavy a pedagožka Mendelova gymnázia Gabriela Onderková.

Výstava byla prezentována v Polsku, Německu, Rusku, USA i Kanadě či na Slovensku. Podle Onderkové je význam projektu pro současnou společnost nesporný: v době, kdy se setkáváme s popíráním holocaustu, jedné z nejtragičtějších událostí v novodobých dějinách, máme poslední možnost setkat se s očitými svědky a pamětníky, kterých již není mnoho, a zaznamenat jejich autentické vzpomínky. Důležité je také zviditelnění jednotlivých osudů obětí, protože právě na nich si uvědomíme hrůzu, kterou muselo židovské obyvatelstvo v běžném životě zažívat.

„Důležitý však je i aspekt výchovný: je téměř jisté, že děti, zabývající se pátráním po zmizelých, neuvidíme na (kupodivu) povolených demonstracích neonacistů v Praze, Plzni či kdekoliv jinde a nestanou se z nich antisemité,“ uvádí Gabriela Onderková. Žáci Mendelova gymnázia se do projektu rovněž zapojují a začínají sbírat dokumentární materiál nejen k projektu Zmizelí sousedé, ale v rámci oslav 125. výročí existence českého gymnázia v Opavě by chtěli vytvořit výstavu samostatnou, která by měla prozradit něco o historii opavských Židů a jejich životě za II. světové války.

„Naši studenti by se rovněž zaměřili na své židovské spolužáky, studenty gymnázia, kteří nepřežili holocaust. Pokud by nám s tímto pátráním kdokoliv chtěl pomoci, budeme vděčni za jakoukoli informaci,“ uvedla Onderková. Informace můžete zasílat na e-mail: gabriela.onderkova@opava.cz, případně volat na telefonní číslo 777 606 182. Výstava Zmizelí sousedé potrvá do 31. dubna, prohlédnout si ji můžete denně v době od 8 do 15 hodin. V případě zájmu můžete mít k dispozici průvodce.