Obě autorky, které pojí dlouholeté přátelství, uskutečnily svou první společnou výstavu roku 1984 ve foyer pražského Divadla v Řeznické ulici. Další se uskutečnila v londýnské galerii Zebra Two a následovaly další. Nyní si kombinaci abstraktních obrazů osmačtyřicetileté Karoliny Mitasové a keramických objektů osmapadesátileté Heleny Giras Kozákové, tvořící harmonický celek s vzájemně se doplňujícími kontrasty, mohou do 9. srpna prohlédnout také Opavané.

Karolina Mitasová se narodila v Praze a vystudovala architekturu, která do jejího myšlení vnesla smysl pro harmonii, řád a kompozici. Stala se jí výchozím bodem na cestě ke spontánnímu uměleckému projevu, který v jejím případě představuje volná malba. Právě malbě se kromě propagační grafiky nebo návrhů při spolupráci s architekty věnuje naplno. Vystavuje v republice i v zahraničí a účastní se společných projektů.

Hlavním výrazovým prostředkem jejích děl je barva a stěžejní téma představuje imaginární svět se svými pocity, ztracenými i nalezenými iluzemi i splněnými a nesplněnými přáními. Při tvorbě spojuje abstraktní formu s nespoutanou imaginací. V malířském výrazu se neustále pokouší zkřížit komponenty chaosu a řádu, které bývají přítomné v každé naplno prožité chvíli. Každý obraz Karoliny Mitasové, která jako svou malířskou signaturu používá domácky znějící přezdívku KAIDA, je novým příběhem, ožívajícím pomocí barev a symbolů. V dílech posledního roku se objevuje figurativní motiv jako důsledek vývoje a změn autorčina projevu.

Helena Giras Kozáková se narodila v Praze, ale žije a tvoří v Londýně. Do Velké Británie odjela roku 1968 na roční studium angličtiny a vrátila se tam znovu v roce 1976 ke studiu keramiky. O tři roky později byla přijata na velmi prestižní londýnskou uměleckou školu Camberwell University of Art. Během studia se seznámila s různými technikami a osvojila si vlastní výtvarný názor. Po vzoru svého otce se také nechala inspirovat kubismem a na keramických předmětech si hraje se světlem i stínem. Tvary přitom zdůrazňuje plochami barevných lazur a různými vzory. V dekoraci keramických objektů převládá polychromatická úprava.

Výtvarnice používá zejména lineární geometrické formy s tendencí k abstrakci. Originalita její současné tvorby vychází z důrazného prosazování polygonálních forem a hravost kombinací s prvky kubismu tuto výtvarnou orientaci vyhraňuje. Tvorba Jeleny Giras Kozákové se v posledních letech inspiruje nahodilostí starého japonského způsobu „Paku“, které spočívá v dramatickém kontrastu ohně a vody. Své dlouholeté zkušenosti předává už čtrnáctým rokem žákům jednoho londýnského institutu umění.