Prvními samostatnými expozicemi Šustrova díla byly výstavy na sklonku devadesátých let. Tehdy svou tvorbu uveřejnil v prostorách opavské Obchodní akademie (1997 a 1998) či čajovny Bludný kámen (1998). V průběhu vysokoškolských studií na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se podílel společně s výtvarnou skupinouX na výstavách v Kyjovicích ve Slezsku (2006) či v témže roce v Opavě v Galerii U Jakoba. Za účasti umělců z Německa, Ukrajiny a Polska vystavoval také v polských Krzanowicích (2006).

Ze samostatných expozicí lze vyzdvihnout zejména ty, které se uskutečnily v uplynulém roce. V březnu Šustr své dílo prezentoval v ostravské Galerii Budoucnost. Poté následoval hlučínský Dům kultury. Za největší úspěch umělec bezpochyby považuje výstavu své tvorby, která se uskutečnila v holandském Rotterdamu v prostorách společenských zařízení.

Michal Šustr ve svém dosavadním díle nejvíce oceňuje cyklus Romantizující tendence – Máchovské variace, při jehož tvorbě byl ovlivněn především prvky baroka a romantismu. Dále za vlastní vrcholná výtvarná díla považuje Alegorické zrcadlo totality či Zahrada Bohuslava Reynka se vznášející se pietou, nemocným Jobem a znepokojivými Múzami. Součástí výstavy v gotické síni minoritského kláštera jsou Šustrovy olejomalby, které byly vytvořeny na počátku loňského roku. Obrazy jsou nadto doplněny literárním dílem, básněmi Zdeňka Demčíka. Návštěvníci mohou expozici navštívit denně v době od deseti do šestnácti hodin, a to až do pondělí 28. ledna.