První výstava autorek Kamily Polákové a Miroslavy Noskové zavádí návštěvníky do doby prvních poválečných měsíců roku 1945.

Tehdy kyjovická rodačka, malířka Helena Salichová, a učitel Jindřich Šajnar společně vyhlásili akci Budujeme Slezsko, původně finanční sbírku určenou válkou zničeným obcím regionu. Ta se rozjela v úžasnou národní ukázku lidské solidarity a pomoci, kdy se k obnově slezských obcí a měst vybralo 10 milionů korun.

Tyto peníze následně putovaly do tří desítek obcí v našem kraji, mnohé navíc získaly i svého partnera v jiném městě republiky. Jak první výstava ukazuje nezištnou pomoc druhým, další otevřená výstava je naopak ukázkou nesmyslnosti lidské touhy po pomstě a ukázkou zmaru.

Už samotný název výstavy připravené vedoucí hrabyňského památníku Janou Horákovou Perzekuce - příběh zla: Vypálené Lidice jasně hovoří o tématu expozice. Slezskému muzeu se podařilo nashromáždit ucelený pohled na Lidice, a to jak v dobách před válkou, tak osudový rok 1942 i na jejich nový život po osvobození.

K oběma výstavám nejprve krátce promluvil ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík a posléze předal slovo jejich autorkám, které přítomné seznámily nejen s tím, co v expozicích uvidí, ale i s dalšími, často veřejnosti méně známými, souvislostmi. Vernisáž doplnil svými písněmi dětský pěvecký sbor Nota ze ZŠ Pustá Polom. Pak se už lidé vydali mezi výstavní panely a exponáty.

„Vůbec jsem netušil, že se něco takového po válce dělo. Jsem překvapen, jak byli lidé ve válkou zničené republice ochotni pomoci těm, kteří na tom byli ještě hůře. Před fotografiemi zničených vesnic, které znám, jsem měl prazvláštní pocity,“ řekl při prohlídce výstavy Miroslav Kubec z Ostravy.

Anna Mazná naopak vzpomínala na den, kdy se o vyhlazení Lidic dozvěděla: „Pamatuji si tu zprávu z rádia dodnes. Bylo mi dvanáct a bydleli jsme tehdy u Hradce Králové. Tehdy jsem si ale ještě nedokázala představit, co ta zpráva vlastně znamená. Dnes jsem si to znovu vybavila. Je hrozné, že Němci se neštítili ani vykopávat pohřbené a zničit jejich hroby.“

Nově otevřené výstavy v hrabyňském památníku jsou poučením i varováním zároveň. Každý si odnese své dojmy, ale jednu myšlenku asi budou mít všichni společnou. Již žádné války, již žádné Lidice.

Výstava Budujeme Slezsko potrvá do konce roku. Expozice o Lidicích však bude otevřena do konce června.

Anna Sotolářová, Martin Kůs