Výtvarnice Dorota Branna vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti v oboru grafika, fakultu designu a umění na japonské University of Toyama, ateliér volné grafiky a ilustrace na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a ateliér ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Sochařka Magdaléna Roztočilová prošla studiem malby a sochy na AVU, a absolvovala stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera. Je zakládající členkou studia Prám, v němž se věnuje vlastní volné tvorbě a realizuje sochařské zakázky.