Vernisáže se zúčastní i sám autor. Stěžejním tématem, které prochází celou Suchánkovou tvorbou, je žena a její proměny. Výjimkou nebude ani výstava v Opavě. Autor ve svém díle používá rozmanité druhy výtvarné techniky, zejména se zaměřuje na grafiku, koláž a litografii. Výstava potrvá až do 30. října 2007.

Ovšem již zítra v sedmnáct hodin budou ve výstavní budově Slezského zemského muzea vernisáží zahájeny výstavy Petr Bezruč stále inspirující (k 140. výročí narození básníka) a Půl století s Bezručovou Opavou. Výstavy, jak samotné názvy napovídají, jsou spojeny osobností slezského básníka a jeho odkazem v podobě kulturního festivalu, jenž patří k jedněm z nejstarších v naší republice.

První výstava je spojena zejména se sbírkou Slezských písní, která se od svého vzniku dočkala více než čtyřiceti vydání a byla přeložena do více než čtyřiceti světových jazyků. Výstava se stane připomínkou malířů, grafiků, sochařů či hudebníků, kteří se ve vlastní tvorbě inspirovali dílem Bezručovým. Druhá výstava je poté ohlédnutím za jednotlivými ročníky kulturního festivalu. K vidění budou dobové archiválie jako např. plakáty, pozvánky, tisky či fotografie blíže určující proměnu Bezručovy Opavy v rámci společenského, politického a kulturního vývoje. Tyto výstavy potrvají až do 17. října 2007.