Tak se jmenuje sdružení skladatelek, které v roce 1997 na půdě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) založily Kateřina Růžičková a Barbora Škrlová. V současné době jsou jeho dalšími členkami absolventky JAMU Lenka Kilic-Foltýnová, Marcela Vocílková-Trtková, Markéta Dvořáková, Jana Bařinková a absolventka HAMU Petra Gavlasová.

Publiku se poprvé Hudbaby představily na Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim ´98 v rámci Expozice Nové hudby v Brně. Společně pak skladatelky vystupovaly na mezinárodních hudebních festivalech v Čechách (Forfest, Mladé pódium a další), v Německu (Gegenwelt v Heidelbergu aj.) a také na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu, ve Velké Británii nebo třeba v Nizozemsku a Kanadě.

V červnu roku 2003 vydaly prostřednictvím vydavatelství Lotos své první profilové CD Hudbaby/Hudbaby, které se setkalo s příznivými ohlasy kritiky jak doma, tak v zahraničí. „Každá ze členek sdružení přistupuje ke kompozičnímu procesu odlišným způsobem, a proto jsou jejich koncerty pestrou mozaikou různých skladatelských cest.

Vzájemným pojítkem jejich tvorby bývá často konkrétní objednávka interpretů nebo pořadatelů, jako je tomu i v případě projektu „Čekám Tě!“, inspirovaném tvorbou Leoše Janáčka,“ uvedl pořadatel opavského vystoupení souboru Martin Klimeš. Hudbaby představí v Opavě na festivalu Pohyb-zvuk-prostor svoji nejnovější tvorbu, se kterou vystoupily již na festivalu Setkávání nové hudby plus v Brně nebo na festivalu Hudební současnosti v Ostravě.

Hudbaby mají své webové stránky při Společnosti Vítězslavy Kaprálové v kanadském Torontu (www. kapralova.org/HUDBABY.ht m) a také jsou členkami italské společnosti Donne in musica. Festival Pohyb-zvukprostor své působení v Opavě dnešním představením uzavírá a do budoucna se bude konat pouze v Ostravě.

Zahraje i Kaprálová quartet

Společně s projektem Hudbaby 2008 se na opavském koncertě představí i Kaprálová quartet. Toto smyčcové kvarteto, které nese jméno Vítězslavy Kaprálové (1915 – 1940), vzniklo v roce 1995 s původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským obsazením.

V roce 2001, po dohodě s dědici Vítězslavy Kaprálové a její mezinárodní společností v Kanadě The Kapralova Society, přijal soubor jméno po této významné české skladatelce. „V současné době patří Kapralová quartet mezi přední česká kvarteta. Kvartetní hru studoval tento soubor u profesora Břetislava Novotného, primária slavného Kvarteta města Prahy.

Kvarteto je díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20. století velmi často oslovováno soudobými českými i světovými autory,“ uvedl Martin Klimeš. Kvartet koncertuje na předních evropských i světových pódiích, pravidelně je zván do Německa, Švýcarska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Japonska a koncertoval také například v Kuvajtu nebo na Kypru.