Ošetřovatelská činnost patřila vždy k jejím prioritám. K pracovním povinnostem jí od roku 2013 přibyla ještě funkce ombudsmanky, kterou dodnes zastává. V každé nemocnici to mezi lékaři i sestrami na straně jedné a pacienty na straně druhé občas zaskřípe a Slezská nemocnice není výjimkou. Lenka Hanková jako ombudsmanka navozuje mezi oběma znesvářenými stranami nutnou rovnováhu.

„Tato činnost pro ni není nic nového, protože podobné podněty už dříve řešívala v rámci své funkce náměstkyně pro ošetřovatelství. „Všechno je o diskusi, protože v „profesionální slepotě" může zdravotník skutečně něco přehlédnout a pacientům mohou pobyt v nemocnici komplikovat i zdánlivé maličkosti. Ve většině stížností jde o váznoucí komunikaci mezi pacientem, příbuznými a zdravotníky. Pokaždé je dobré vyříkat si všechny sporné body a vyjasnit situaci“, míní Lenka Hanková.

Aby toho všeho neměla málo, založila v opavské nemocnici na jaře roku 2012 také celostátně unikátní Muzeum ošetřovatelství dokumentující ošetřovatelství v 19. a 20. století. K vidění je pouze v Opavě a některé exponáty budí od pohledu úžas i hrůzu.

„Napadlo mě zachránit staré předměty, které kdysi k ošetřovatelství sloužily, ať už nalezené v nemocnici nebo i z darů lidí, z nichž mnohé jsou historicky velmi cenné. Bývalí pracovníci přispěli i starými učebnicemi ošetřovatelství nebo ručně psanými poznámkami výuky sester z doby, kdy učebnice mnoha předmětů ještě neexistovaly,“ vzpomíná Lenka Hanková. Je nejenom „duchovní matkou" tohoto muzea, ale též autorkou celého projektu.

Muzeum ošetřovatelství vybudovala opavská nemocnice s podporou Nadace OKD a je na co koukat. Mezi exponáty jsou některé až z doby Rakouska-Uherska a pohled na staré skalpely, injekční stříkačky, kostní vrtačky a defibrilátory vyvolává husí kůži. Jisté je, že tehdejším pacientům rozhodně nebylo co závidět a Všemohoucímu za současný stav zdravotnictví děkují i ateisticky zaměření návštěvníci.

Schopnosti Lenky Hankové neunikly pozornosti vedení opavské Střední zdravotnické školy a přišla nabídka pracovního místa odborně vyučujícího pedagoga. Ta způsobila, že se v současné době aktivně věnuje vzdělávání sesterského dorostu.

„Chvíli jsem váhala, protože Slezská nemocnice byla a zůstává mou srdcovou záležitostí. Pečlivě jsem zvažovala všechna pro a proti a koncem loňského roku jsem se rozhodla nabídku přijmout. Brala jsem ji jako výzvu a navíc mám na tento post také aprobaci. V nemocnici zůstávám dál jako ombudsmanka a rovněž dál spravuji své milované Muzeum ošetřovatelství,“ konstatuje Lenka Hanková. Nadšená je zatím i z pedagogické práce, která ji podle jejích slov stejně naplňuje jako baví.