Pedagogiku mají v rodině, věnovala se jí Nataljina babička, prababička i praprababička.

„Celé mé dětství jsem zažívala, jak k nám domů chodí na doučování žáci a studenti. Já sama pracuji s dětmi od svých patnácti let. Měla jsem udělanou uměleckou školu, tanec a herectví, takže jsem vytvářela pro děti ve školce besídky, ještě sama jako studentka. Poté jsem s tím brigádně pokračovala i na vysoké škole (VŠ) pedagogické,“ vzpomíná Natalja Monski.

VŠ dokončila ještě v Rusku, poté se s čerstvým diplomem přestěhovala do České republiky. „Zde jsem pracovala v jazykových školách s dospělými i dětmi, učila jsem ruštinu a angličtinu. Poté se mi narodily děti a když jsem pozorovala vývoj u nich i u těch dalších, všimla jsem si, že se to děje v této moderní době úplně jinak. My jsme generace, která zažila jiné dětství. A nyní pozorujeme, že naše děti to prožívají jinak a naše vnoučata budou mít ještě něco jiného,“ pokračuje.

Ona sama se snažila dopřát to, na co byla sama v dětství zvyklá, i dětem svým - partu dobrých kamarádů, aktivní hry, čtení. Pak ale přišel digitální svět. „A já jsem viděla, že děti tomu začínají propadat moc rychle. Napadlo mě, že je potřeba s tím něco začít dělat,“ přibližuje Natalja Monski. Začala proto studovat psychologii na VŠ, vzdělání si dále doplňuje doma i v zahraničí.

„Zajímá mě především vývojová psychologie. Chci maminkám ukázat, jak by měl vývoj probíhat zdravě. Zaměřuji se také na neuropsychologii, což je vědní obor, který se zabývá souvislostmi mezi fungováním lidského mozku a psychikou, chováním člověka. A nejvíce mě fascinuje, jak probíhá vývoj mozku právě v raném dětství. Vím, že množství poruch vývoje roste každým dnem, a to po celém světě, je tu dětský autismus, poruchy pozornosti, vývojová opoždění, porucha verbální komunikace… Do tří let věku je období velmi produktivní, kdy se mozek vyvíjí nejintenzivněji v životě člověka, když to řeknu laicky, mozek je jako houba, která toho opravdu mnoho nasaje.

Pokud se vývoj do tří let zanedbá, náprava je velmi náročná. Přichází problémy s učením, v pubertě pak pozorujeme nedostatek motivace, nechuť cokoliv dělat, často závislosti na digitálním světě. Podobným problémům se dá předejít v raném dětství. Důležitá je tedy prevence a komplexní harmonický vývoj. Jak toho dosáhnout, ukazuji maminkám právě v průběhu našeho cvičení,“ vysvětluje.

„I když se děti během cvičení perfektně baví, nejedná se pouze o zábavnou aktivitu, vše, co v kurzu děláme, má svůj cíl a směr. Vždy rodičům vysvětluji, co děláme, PROČ, JAK na to,“ dodává.

Cvičení probíhá v centru Kodokai v Mařádkově ulici v Opavě. Od září budou fungovat tři kurzy. Miminek chytrých od plínek je pro děti od jednoho do dvou let. Poté Dobrý start, tam docházejí děti od dvou do tří let. Ve skupince je jich maximálně šest. A nakonec ještě nový kurz Genesis (lat. vývoj), určen pro děti od tří do šesti let a je zaměřen na vývoj kognitivních funkci hrou. Ten už bude individuální a bude určen třeba i pro děti s poruchami pozornosti.

„Mým cílem je, aby se maminka sama dané metody naučila. Já jim je ukážu a ony už s dítětem pracují samy. Velmi mě potěší, když mi pak řekne, že doma cvičení dělali, že to naučila manžela, a vše funguje, to je super,“ říká Natalja Monski. Nyní v červenci bude fungovat ještě jeden kurz, a to předškolní přípravy. Je vhodný pro všechny děti, obzvláště pro ty, které mají odklad školní docházky.

Natalii Monski samotnou nejvíce těší, když vidí vývoj svých „svěřenců“ na vlastní oči. „Na prvním cvičení jsou vyplašené, účastní se jen opatrně. Pak vidím, jak se jim daří. Poznávají mě, poznávají se navzájem. Na konci kurzů se začínají objímat. Na začátku dítě jen leží, pak začne lézt, chodit, z toho mám velkou radost. Teď jsme dokončili kurz pro starší děti, ty už začaly chápat průběh celé lekce, pochopily naše rituály, co po nich chci. Sledovat ten vývoj mě neskutečně těší. A pak také když maminka přijde a řekne, že dostala doporučení od kamarádky. Nebo když mi sdělí, že dítě začalo lépe spát, dobře poslouchat, vidím, že to zkrátka má nějaký přínos,“ uzavírá.

Až dostuduje a skončí jí mateřská dovolená, ráda by si otevřela své vlastní centrum psychického zdraví dětí. Zájemci mohou navštívit webovou stránku www.prodeti.monski.cz, kde se dozví veškeré další informace.