1. Karolína Jägerová (48.5% hlasů)

2. Matyáš Mikulenka (25.1% hlasů)

3. Tomáš Viktorin (12.1% hlasů)