V měsíci listopadu loňského roku jsem utrpěla vážný úraz a po ukončení nemocničního léčení jsem musela řešit potřebnou následnou rehabilitaci. Díky pochopení paní MUDr. Ilony Nedvědové, primářky tohoto ústavu a vedoucí fyzioterapeutky paní Bc. Elišky Melecké jsem mohla nastoupit včasnou rehabilitační léčbu v tomto odborném léčebném ústavu.

Nebyla jsem zde poprvé, pro dlouhodobé trvalé bolesti pohybového aparátu jsem zde rehabilitovala i několik předchozích let a vždy, stejně jako tentokrát, jsem se setkávala s ochotou a vlídností fyzioterapeutů a zdravotních sester, které s úsměvem a trpělivostí zvládají svou náročnou práci.

Své poslání zde má i oddělení ergoterapie pod vedením paní Olgy Hluchníkové – odborné specialistky, kde pacienti kromě cílené léčby absolvují také zájmové práce v dílnách a těší se z vlastnoručně vyrobených košíků, keramiky a výrobků ze dřeva a textilu. Ke spokojenosti pacientů přispívá také vždy čisté prostředí a chutná pestrá strava, kterou připravuje personál kuchyně.

Domnívám se, že i toto zařízení, stejně jako nemocnice, zápasí s nedostatkem finančních prostředků. Přesto při mých opakovaných pobytech pozoruji vždy postupnou modernizaci pokojů, léčebných prostor a přístrojového vybavení. Za dobrý přístup a kvalitní odbornou i osobní péči, kterou personál ústavu pod vedením paní primářky pomáhá pacientům překonávat těžké životní období, a usnadňuje tak návrat do běžného života, jim všem patří poděkování.

Věřím, že tento můj názor sdílí většina pacientů, kteří tímto ústavem prošli. Důkazem toho je i skutečnost, že v případě potřeby si mezi obdobnými zařízeními vybírají znovu právě Rehabilitační ústav Chuchelná.

Sigrid Dziehlová, Dolní Benešov

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat dlouhé příspěvky, názory v nich obsažené nemusí souhlasit s názory redakce.