Opavská radnice se pouští do dalších aktivit v souvislosti s tím, aby přiměla občany ještě více třídit odpad. Zatím posledním počinem je rozdávání sad tašek na tříděný odpad. Jedna taška je určena na papír, další na plast a poslední na sklo. Zájemci si je mohou vyzvednout zdarma.

Příští rok se chystá novinka v rozmístění více než stovky kontejnerů na bioodpad, a to na opavská sídliště. Na stole byl v minulých měsících i nápad, že by se snížila četnost svozu popelnic na komunální odpad u rodinných domů. Opavská radnice se inspirovala v jiných městech, navíc omezený svoz už zažili v roce 2019 „na zkoušku“ obyvatelé městské části Vávrovice. Tehdy se tam produkce komunálního odpadu snížila na polovinu.

Modernizace semaforů a výměna vodovodu a plynovodu na křižovatce u „Bezručáku“. Opava, 25. července 2021.
Bez semaforů jsou řidiči v Opavě bezradní. Do křižovatky se derou hlava nehlava

Jenže nápad zavést tuto novinku u všech rodinných domů ve městě zatím zůstane nezrealizován. Jak jsme se dozvěděli z odboru životního prostředí, tak tento záměr totiž ve slezské metropoli nenašel potřebnou politickou podporu. A to je škoda. Je fakt, že by se určitě našli jedinci, kteří by s tím nesouhlasili. Ale i na ně by měly existovat páky, jak je ke třídění přinutit. Cpát do popelnic na komunální odpad větve, trávu, plasty, to některým obyvatelům rodinných domů nečiní žádný problém. I když mají na ulici kontejnery, i když mají doma biopopelnici. Kdo třídit nehodlá, tomu popelnici nevyvézt a do příštího svozu se snad poučí.

Politikaření by v tomto případě mělo jít stranou a magistrát by měl svoz u domů omezit, stejně tak jako nainstalovat kamery u kontejnerů alespoň na některých sídlištích, které si občané pletou se sběrným dvorem. Jsou to sice kroky nepopulární, ale do budoucna asi nezbytné.