Článek si můžete přečíst zde.

To může ve čtenářích vyvolat pocit, že si družstvo prodejnu přivlastnilo, poté co si ji postavili sami občané v akci Z, a nyní jejím prodejem se tak družstvo obohacuje a to právě na úkor občanů obce. Tak tomu ale v žádném případě není, a naše družstvo budovu navíc v současnosti ani vůbec nenabízí k prodeji.

Historie prodejny je následující budova byla skutečně v Uhlířově vybudována v roce 1976 v tehdejší tzv. akci Z ale po jejím vybudování družstvo za budovu také řádně zaplatilo kupní cena za budovu bez pozemku činila částku 1 497 800 tehdejších Kčs.

Družstvo tedy do zřízení objektu investovalo významnou částku, zaplatilo veškeré pořizovací náklady, a poté prodejnu řadu let provozovalo na své vlastní náklady, přitom zhruba od roku 2000 byl provoz prodejny trvale ztrátový. Tržní situace a počet obchodů v roce 1976 a po roce 2000 je zcela nesrovnatelný, navíc občané obce Uhlířov začali preferovat nákupy ve velkých samoobslužných supermarketech na úkor malé pultové vesnické prodejny.

Vedení družstva se proto rozhodlo po více než deseti letech ztrátového provozu ukončit provozování prodejny z toho je patrné, že jsme prodejnu ještě řadu let drželi v provozu i přes její ztrátovost. A poslední roky bylo provozování prodejny spíše službou občanům obce než podnikatelskou činností přinášející nám jakýkoliv efekt.

Z hospodářských výsledků prodejny za poslední dva roky je evidentní, že prodejna trvale dosahovala nízkých tržeb, které nejsou schopny pokrýt náklady na její provoz.

David Aichmaier, předseda družstva Tempo obchodní družstvo

Redakce si vyhrazuje právo krátit dlouhé příspěvky, s jejich obsahem nemusí souhlasit.