Nestalo se tak z notoricky omílaného důvodu v naší zemi a sice to, že nejsou peníze. Zůstává otázka, zdali to věděli předem, nebo nebyli dostatečně informováni, nebo si mysleli, že nám Praha pomůže. Zbyl nám zdevastovaný kraj zbavený lesů a krásných luk.

Zvěř v panice běhá po cestách, protože se nemá kde uchýlit. Praha jako vždy hraje mrtvého brouka a cpe miliardy (i z kapes Moravskoslezského kraje) do svých nových tunelů, které akorát způsobují propady horní zeminy a ohrožují jejich obyvatele. Stavební firmy kopou a tunelují pod zemí a pražská vrchnost tuneluje naše peníze.

Před rokem 1989 severní Morava živila celou republiku včetně Prahy. V současnosti je to tak, že Praha nemá peníze pro nás, protože je spotřebuje všechny pro sebe. Ty jejich tunely se stále prodražují, a hospodaření je tak neprůhledné. Nikdo už neví, kam se miliony utápějí. Když dojdou peníze, ODS zase lidem vše zdraží a zase je z čeho rozhazovat.

A tak zatím, co my si již 21 let utahujeme opasky stále víc, egocentrická Praha pro sebe rozhazuje plnými hrstmi. Jsem zvědavá, jakým způsobem bude severomoravský hejtman pan Palas za náš kraj bojovat. Doufám jen, že se kraj kolem Hrabyně dá co nejdříve do pořádku. Spálenou zemi bez stromů tady nechceme.

Naděžda Hluchníková

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat dlouhé příspěvky, názory v nich obsažené nemusí souhlasit s názory redakce.