Zejména pro důvody, které uvedl jako podstatu svého rozhodnutí.

V této souvislosti jsem si hned vzpomněl na jeho dřívější výrok o „špinavých penězích“. Jsem starostou malého města a tudíž přesně vím, jací občané převážně v hernách na hracích automatech utrácí své peníze. V drtivé většině jsou to lidé pobírající sociální dávky, určené pro úplně jiné účely.

Proto mi připadne jako velmi chabá argumentace, že hazardní lobby sponzoruje nemocnice, divadla, muzea či sportovce. Pokud je doopravdy sponzoruje, pak je to vlastně z peněz, které jsou z principu určeny na úplně něco jiného, například pro úhradu bydlení, výživu dětí, nákup školních potřeb a tak dále.

Tedy na úhradu životních potřeb osob v nouzi, na které stát poskytuje sociální dávky z peněz daňových poplatníků.

Navíc gamblerství je velmi nebezpečný sociální jev, který přináší další kriminální efekty a obce proti němu již mnoho let bojují. Na loňském Sněmu svazu měst a obcí České republiky zazněl jednoznačný požadavek, aby byl přijat zákon, kterým by obce mohly účinně hazard na svém území regulovat.

Ze strany tehdy přítomného ministra financí byla přislíbeno, že tomu tak bude, ale že se nebude rozhodně jednat o plošný zákaz. Vyjádřil názor, že obce budou v novém loterijním zákonu smysluplně participovat, a to na všech výherních zařízeních, tedy i na takzvaných videoterminálech. Zejména s ohledem na to, když musí řešit negativní vlivy z hazardu na svém území plynoucí.

Osobně jsem měl velkou naději, že se to povede. Zejména proto, když všechny parlamentní strany se nakonec na nějakém návrhu shodly. Rovněž nemohu souhlasit s výrokem, který vytváří falešný obraz na samosprávy obcí ve vztahu ke korupci a povolování hracích automatů a který samosprávy v očích svých občanů zbytečně poškozuje.

Naše město v roce 2009 vydalo obecně závaznou vyhlášku úplně zakazující provoz výherních hracích automatů. Učinilo tak s vědomím, že přijde o více než půl milionu ročně do rozpočtu, tedy o částku na naše poměry nezanedbatelnou a která zejména v dnešní době citelně chybí.

Z rozpravy zastupitelů k usnesení o vydání Obecně závazné vyhlášky zakazující provozování hracích automatů v našem městě cituji slova některých z nich: „Víme, že ztratíme více jak půl milionu, ale my „špinavé peníze nechceme“!

Bylo to možná naivní, ale bylo to gesto, které jsme očekávali i od našich čelných představitelů. Výsledek byl nakonec takový, že hrací automaty nahradily ve velmi krátké době modernější videoterminály, ačkoliv v povolovacím řízení, které vedlo Ministerstvo financí, jsme se k jejich povolení vyjádřili vždy záporně.

Nikdy nebylo k tomu přihlédnuto, a tak peníze ze sociálních dávek mizí v jejich útrobách nadále. Z vyúčtování za rok 2008, kdy ještě výherní hrací automaty byly v našem městě povoleny, tedy mimo videoterminály, o kterých obce přehled nemají, je možné vyčíst, že do nic bylo „naházeno“ víc jak 10,5 milionů korun.

František Vrchovecký, starosta Budišova nad Budišovkou

Názory čtenářů zveřejněné v rubrice Čtenář má slovo nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Ta si vyhrazuje právo krátit či odmítnout příliš dlouhé příspěvky.