Byly diskutovány důvody transformace krajských nemocnic v jednu organizaci, které jsou dle hejtmana Jaroslava Palase ekonomické. Jednání představenstva OS ČLK v Opavě vyústilo v následující prohlášení: Představenstvo zásadně nesouhlasí s transformací krajských nemocnic v jednu organizaci navrženou na základě auditu firmy RGM.

Zároveň nevěří informacím o zachování dostupnosti zdravotnické péče v rámci MSK a zkrácení termínů na operační zákroky. Po výrazném snížení kapacit po zrušení oddělení v některých oborech v MSK (ortopedie, ORL, oční) dojde paradoxně ke značnému prodloužení čekacích dob na zákroky.

V některých regionech může dojít k úplné absenci základní zdravotní péče (Vítkovsko). Představenstvo OS ČLK v Opavě mj. žádá zastupitelstvo a radu KÚ MSK o okamžité přizvání odborníků z řad ČLK k jednání o koncepci krajského zdravotnictví dle oborů a dle regionálního principu.

Dokud nebude jasno v další koncepci krajského zdravotnictví v rámci kraje, doporučuje OS ČLK v Opavě řešit hospodaření v každém krajském zdravotnickém zařízení individuálně vzhledem k riziku úplného rozkladu hospodaření krajských nemocnic při nepředložených a nevratných krocích, a to ohledně ztrát jak personálního, tak technického vybavení.

MUDr. Richard Lenert PhD. předseda OS ČLK Opava

Redakce si vyhrazuje právo krátit příliš dlouhé příspěvky, názory v nich obsažené nemusí souhlasit s názory redakce.