Čtvrtá třída ze Základní školy v Malých Hošticích tento úkol pojala za svůj a ihned začala tvořit. Sborník s názvem Jak to bylo s Šahrazád dál aneb Tisíc a další noci byl vybrán mezi ty nej, a proto byli jeho autoři pozváni do Prahy k slavnostnímu vyhlášení.

Porota sborník žáků velmi kladně přijala a ocenila čestným uznáním za propojení příspěvků do souvislého příběhu. V Praze se účastníci dozvěděli, jak funguje knižní nakladatelství nebo redakce časopisu, a nakoukli do spisovatelské tvůrčí kuchyně. Na několika workshopech porovnávali se spisovatelem své školní práce s profesionální tvorbou a výrobou knih, řešili zajímavé kvízy a neopomenulo se ani autorské čtení knih.

Nakonec obdrželi diplomy a zajímavé ceny.

Toto však není první literární úspěch čtvrťáků. Počátkem května se tři žáci vydali do Prahy na mezinárodní knižní veletrh. Pozvání na veletrh bylo odměnou za jejich píli, jelikož se právě jejich tři příběhy umístily v první desítce nejlepších prací z celkového počtu 139 příspěvků.

„Soutěžením ovšem naše práce neskončila. Naopak. Zapojili jsme se do projektu Čtení pomáhá. Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Naše třída vybrala již vybrala více než 2 500 korun, které věnujeme seniorům či handicapovaným dětem.

Lenka Reichlová, učitelka ZŠ Malé Hoštice

Redakce si vyhrazuje právo krátit dlouhé příspěvky, s jejich obsahem nemusí rovněž souhlasit.