Přestože celkový počet dopravních nehod v době prázdnin na silnicích Moravskoslezského kraje oproti loňskému roku stoupl, tragických následků naštěstí ubylo.

Mezi nejčastější příčiny nehod patří, tak jako v přechozích letech, nesprávný způsob jízdy (894 nehod), což je třeba předjíždění v nepřehledném místě, nedodržená bezpečná vzdálenost, přejíždění středové plné čáry, nezapnutý blinkr při odbočování, nesledování provozu a nesoustředění se na jízdu (např. telefonování za jízdy nebo nastavování navigace).

Knihy Dobrovský v Ostravě na Karolině otevřely novou prodejnu.
Ostravané o Dobrovského nepřijdou. Na Karolině se otevřelo nové knihkupectví

Další velkou skupinu dopravních nehod (484 nehod) nezavinili řidiči. Řadí se mezi ně třeba střet se zvěří (nejen lesní, ale také domácí), technická závada nebo je viníkem chodec.

Třetí nejčastější příčinou (189 nehod) bylo nedání přednosti, následovala nepřiměřená rychlost (138) a nesprávné předjíždění (27).

Z výše uvedeného celkového počtu dopravních nehod bylo 87 s účastí motocyklisty (z toho 46 motocyklistou zaviněno) a 176 s účastí cyklisty (139 zaviněno cyklistou, z toho 14 dětmi). Ke střetu vozidla s chodcem došlo ve 40 případech, přičemž 12 nehod zavinili chodci (z toho 8 dětí). Skutečnost, že nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu jsou chodci a cyklisté, bohužel potvrdila skutečnost, že mezi výše zmíněnými obětmi dopravních nehod, které se staly během prázdnin, jsou 3 chodci a 1 cyklista.

Dlužno ještě podotknout, že 102 viníků dopravních nehod bylo pod vlivem alkoholu, což je o 11 více než ve srovnatelném období loňského roku.