Úrazy jsou podle SÚIP rozdělovány do tří kategorií. Jedná se o tzv. ostatní, u nichž je pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, závažné s délkou hospitalizace přesahující pět dní a smrtelné, na jejichž následky zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel.

Jeden ze dvou takových úrazů se na území opavského okresu stal během března u hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Devětapadesátiletý muž zde měl opravovat elektrický rozváděč. Následně byl spolupracovníky nalezen bez známek života.

Pomoci mu nedokázali ani přivolaní záchranáři, kteří se pokoušeli obnovit činnost jeho srdce. Poranění zaviněné elektrickým proudem v oblasti hlavy a krku byla natolik vážná, že dotyčný jim na místě podlehl.

V rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje došlo v roce 2015 k šestnácti smrtelným úrazům. Těch závažných SÚIP na obou zmíněných územích za stejné období eviduje 228. Patnáct z nich se stalo na Opavsku. Vedoucí úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhrazených technických zařízení Státního úřadu inspekce práce Ondřej Varta se některé pokusil blíže popsat. Důvody závažných a ostatních pracovních úrazů bývají podobné.

„Nejčastěji jde o pády na rovině, přiskřípnutí, pořezání či pády břemen nebo materiálu na různé části těla. Jejich příčinami většinou bývají špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko při pracovní činnosti, nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, dále pak používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce," popisoval Ondřej Varta.

Poštovní doručovatelku napadl pes

K jednomu z nejkurióznějších ostatních úrazů, ke kterým během uplynulého roku došlo v opavském okrese, se řadí zranění poštovní doručovatelky. Tu napadl pes, když chtěla dodat zásilku.

Nepříjemně byl zraněn také zaměstnanec, jenž nabíjel baterii na vysokozdvižný vozík. Po připojení na zdroj ovšem explodovala a dotyčného poleptala. Jeden z pracovníků přišel o prst poté, co se při opravě tabule uvolnilo ocelové lanko a uřízlo mu ho.

Ze skupiny závažných zmiňme případ, kdy postižený bez povolení vzal elektrický nízkozdvižný vozík. „Měl přitom povinnost používat pouze ten ruční. Naložil čtyřsetkilovou paletu a převážel ji k násypce tak, že vozík táhl za sebou. Při manipulaci u násypky si elektrickým vozíkem přimáčkl pravou dolní končetinu, čímž si způsobil zlomeninu nártu," pokračoval dále Ondřej Varta.

Ostatních pracovních úrazů SÚIP loni na Opavsku registroval celkem 455.

Za rok 2015 inspektoři Oblastního inspektorátu práce v okrese provedli 322 kontrol subjektů. Z toho se jednalo o 222 právnických a 100 fyzických osob. Kontrolní činnost se zaměřovala například na bezpečnost práce ve stavebnictví, systém opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem, dodržování předpisů bezpečnosti práce v oblasti provozu plynových a tlakových zařízení, zemědělství anebo třeba potravinářství.

Počet šetřených podnětů se zastavil na čísle 105. Celkově padlo jedenáct pokut ve výši 625 tisíc korun. Ondřej Varta se v závěru pokusil o shrnutí: „Nejčastěji dochází k porušování předpisů při řízení péče a bezpečnosti práce u zaměstnavatelů.

Jde o nevyhledaná či špatně vyhodnocená rizika, chybějící školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Dále je to nepříznivý stav výrobních a provozních budov, ve skladech nedochází k bezpečnému skladování, u elektrických zařízení chybí ochranná opatření anebo nejsou dostatečná, zaměstnanci při pracích ve výškách nejsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky."

Jak je definován pracovní úrazPodle zákoníku práce se pod tímto pojmem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Nepovažuje se za něj úraz, jenž se zaměstnanci přihodil na cestě do práce a zpět.

Evidence všech úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost, patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele. Na základně obdržených záznamů je eviduje Státní úřad inspekce práce.