Kdy: v neděli 8. prosince od 16.30 hodin
Kde: kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

 Zazpívá Kateřina Bobčíková, na varhany zahraje Vít Krátký, jako hudební doprovod vystoupí soubor Collegium musicum vocale. Komentář k historické výzdobě kostela pak obstará Jiří Jung. Během programu zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händla, C. Francka a dalších.