KDE: Opava

V Městských sadech v Opavě musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna řada přestárlých a nemocných stromů, poskytují však domov a životní prostředí pro řadu vzácných druhů organismů. Proto z těchto stromů vznikla broukoviště, která si můžete prohlédnout a pozorovat nejen drobné obratlovce, ale i houby, mechy a lišejníky. Jednotlivé informační tabule u každého ze tří broukovišť vás seznámí s jinou skupinou organismů.