Některým nadšencům bojových sportů by se mohlo zdát, že se jedná pouze o další oddíl karate v Opavě. Není to však zcela úplně pravda. Nově založený oddíl Karate Silesia navazuje na bohatou tradici čerpající z úspěšných výsledků místních závodníků v minulosti. Ti se také největší měrou podílejí na vzniku nového oddílu, který je oficiálně registrován v Českém svazu karate JKA. Dne 1. ledna 2006 byl tento oddíl přijat do evropské sekce asociace JKA, jejímž celorepublikovým šéfem je Karel Strnad. Oddíl je podřízen přímo mateřské organizaci v kolébce tohoto náročného sportu, kterou je Japonsko.

Nový oddíl trénuje pod vedením senseje inženýra Zemana, který podstoupil roční intenzivní hostování v pražském klubu SKBu v Hostivaři pod drobnohledem Strnada. Pod jeho vedením složil Zeman rovněž zkoušky na mezinárodního instruktora JKA WF, zkušebního komisaře a rozhodčího. Dalšími trenéry, starajícími se aktivně o chod opavského oddílu karate, jsou Dušan Dluhoš, Jiří Gavenda, Pavel Nedopil nebo Martin Lojška. Kromě kvalitního vedení a intenzivních tréninků může opavský oddíl zájemcům zprostředkovat kontakt s největšími kapacitami evropského i světového karate. Jeho členové se pravidelně účastní seminářů pod vedením již zmíněného českého trenéra Strnada, nebo japonského karatisty Hideo Ochi, který je hlavním instruktorem JKA pro Evropu.

Závodníci mají možnost setkat se s karatisty z Německa, Španělska, Belgie či Litvy. Pravidelně se účastní závodů počínaje národními poháry, přes národní ligu až po mistrovství republiky.Ati úspěšní mohou zúročit hodiny tréninků i na mezinárodních soutěžích. Zájemci o tento sport se mohou hlásit v průběhu tréninků, které se konají v tělocvičně na Vyšší odborné a Hotelové škole v Opavě. Informace o oddílu najdete také na internetu.