Pro utkání byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky. Na všechna utkání může být využito 10 % kapacity hlediště pro sedící diváky, maximální počet osob v hledišti je stanoven na 300. S ohledem na kapacitu naší haly, která je 3006 míst, se může využít tento maximální počet.

Vzhledem k většímu počtu vydaných permanentek, než je povolená kapacita diváků v hledišti, bude zhlédnutí zápasu umožněno pouze předem nahlášeným držitelům permanentek. Nahlášení se provádí e-mailem na adrese vstupenky@bkopava.cz, je potřeba uvést termín zápasu (neděle nebo pondělí), jméno a příjmení, sektor, řadu a místo permanentky.

Rezervace míst na nedělní utkání bude možná do soboty 8.5.2021, 18:00, rezervace míst na pondělní utkání je možná do pondělí 10.5.2021, 8:00. Všechny rezervace do povolené kapacity budou zpětně potvrzeny, po naplnění kapacity budou rozesílány e-maily o zamítnutí rezervace.

Vstup na utkání bude hlavním vchodem, otevřeno bude hodinu před zápasem. Každý fanoušek si donese vytištěný a vyplněný selfreporting formulář, bude mu změřena teplota a musí splnit níže uvedené podmínky. Samostatné vstupy budou otevřeny pro tribunu A, tribunu B a partnery klubu.

Pro sezení bohužel nemůže klub garantovat zakoupená místa dle permanentek, při sezení budou využity pouze sudé řady a mezi osobami (pokud nejsou členy jedné domácnosti) bude rozestup minimálně jednoho sedadla.

Podmínky pro diváky v hledišti jsou:
Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu sportovní haly potvrdit před vstupem do sportovní haly nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Osoby se dále prokážou před vstupem na stadion jedním z těchto potvrzení:

- negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 48hod.

- negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hod.

- doloží certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

- doloží doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní